Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

13 fevral 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 20,459,800.00 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-6,00%  təşkil edən bağlanılmış 47 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,80%, 2W AINAAO (13-15 gün)  üzrə 6,00%,  1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.