Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

12 fevral 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  84,943,400 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 21 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,49%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,63%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,82% təşkil etmişdir.