Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

24 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 52,326,900.00 manat, repo faiz dərəcəsi 3,50%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 9 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,92% təşkil etmişdir.