Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

14 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 24,214,200 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,70%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 18 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,50%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,32%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 4,70% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,34% təşkil etmişdir.