Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

15 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 105,257,300 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,50%  təşkil edən bağlanılmış 45 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,29%,  1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,68%, 2W AINAAO (13-15 gün)  üzrə 6,50%,  1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,27%, təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7,50% təşkil etmişdir.