Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

11 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  39,454,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 4.00%-7.20% təşkil edən bağlanılmış 21 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7,00% təşkil etmişdir.