Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

10 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 65,012,800.00 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,30% təşkil edən bağlanılmış 16 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,38%,2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,55% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 6,80% təşkil etmişdir.