Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

09 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  91,574,800 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,50% təşkil edən bağlanılmış 13 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,33%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,25% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7,50% təşkil etmişdir.