Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

08 dekabr 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 50,672,700 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 31 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,90%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,30% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7,68% təşkil etmişdir.