Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

7 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 68,276,400 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,50%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 28 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,97%,  1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,20% təşkil etmişdir.