Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

29 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 48,907,500.00 manat, repo faiz dərəcəsi 3,80%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 40 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,50% təşkil etmişdir.