Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

28 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 130,616,100.00 manat, repo faiz dərəcəsi 3,39%-7,70% təşkil edən bağlanılmış 43 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,69%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,40%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,50% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 6,50% təşkil etmişdir.