Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

08 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 29,826,300  manat,  repo faiz dərəcəsi 5,70%-6,50% təşkil edən bağlanılmış  26 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,13% təşkil etmişdir.