Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

07 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  2,117,000 manat,  repo faiz dərəcəsi 6.00% təşkil edən bağlanılmış 6 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.