Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

6 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  74,567,500 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 43 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,53%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,02%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,75% təşkil etmişdir.