Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

4 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 1,887,600 manat, repo faiz dərəcəsi 4,50% təşkil edən bağlanılmış 1 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,50% təşkil etmişdir.