Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

03 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 46,182,600  manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 28 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,82%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.