Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

24 fevral 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği   9,386,500.00   manat,  repo faiz dərəcəsi 4.5% təşkil edən bağlanılmış 5 repo əqdi üzrə hesablanmış  repo istinad faiz indeksi 1W AINA 6-8 gün üzrə 4.5% olaraq formalaşmışdır.