“PASHA Yatırım Bankası” A.Ş. AZ2003020172 ISIN kodlu qiymətli kağızının tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir