“PASHA Yatırım Bankası” A.Ş. AZ2001020174 ISIN kodlu qiymətli kağızının tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir