"Optimal Elektronika" MMC AZ2001023590 ISIN kodlu qiymətli kağızının tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.