“MJ Financial Services BOKT” QSC-nin AZ2001023160 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.