İpoteka istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən emissiya edilmiş AZ2052008680 İSİN-li istiqrazların emissiya prospektinə əsasən, istiqrazlar üzrə faiz ödənişləri günündə faiz ödənişi ilə yanaşı istiqrazların nominal üzrə qalıq dəyərinin müəyyən bir hissəsinin (ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlər üzrə əsas borc ödənişlərinə bərabər hissəsinin) ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondundan daxil olan məlumata əsasən, 6 iyun 2022-ci il tarixində AZ2052008680 İSİN-li istiqrazlar üzrə növbəti faiz ödənişi emitent tərəfindən həyata keçirilmişdir. Buna əsasən, 6 iyun 2022-ci il tarixindən etibarən sözügedən istiqrazların nominal üzrə qalıq məbləği 937.12 manat təşkil edir.

Növbəti faiz ödəniş dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 937.12 manat məbləği əsasında hesablanacaq.

Bakı Fond Birjasında AZ2052008680 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 937.12 manat olması nəzərə alınmalıdır.