İpoteka istiqrazları:

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən emissiya edilmiş AZ2013008688, AZ2014008687, AZ2015008686, AZ2016008685, AZ2017008684, AZ2018008683, AZ2019008682 İSİN-li istiqrazların emissiya prospektinə əsasən, istiqrazlar üzrə faiz ödənişləri günündə faiz ödənişi ilə yanaşı istiqrazların nominal üzrə qalıq dəyərinin müəyyən bir hissəsinin (ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlər üzrə əsas borc ödənişlərinə bərabər hissəsinin) ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondundan daxil olan məlumata əsasən, 13 sentyabr 2021-ci il tarixində AZ2013008688, AZ2014008687, AZ2015008686, AZ2016008685,  AZ2017008684, AZ2018008683, AZ2019008682 İSİN-li istiqrazlar üzrə növbəti faiz ödənişi emitent tərəfindən həyata keçirilmişdir. Buna əsasən, 12 sentyabr 2021-ci il tarixindən etibarən sözügedən istiqrazların nominal üzrə qalıq məbləği 670,25  manat təşkil edir.

Növbəti faiz ödəniş dövründə 3%-lik faiz gəliri 670,25  manat məbləği əsasında hesablanacaq.

Bakı Fond Birjasında AZ2013008688, AZ2014008687, AZ2015008686, AZ2016008685,  AZ2017008684, AZ2018008683, AZ2019008682 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 670,25 manat olması nəzərə alınmalıdır.