"FİNCA AZƏRBAYCAN" QBKT MMM-nin AZ2003019208 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.