“Embafinans” QSC-nin AZ2010020603 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.