BOKT"Viator Mikro Kredit Azərbaycan" MMC-nin AZ2005021533 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir