BOKT “Kredaqro” MMC-nin AZ2003009167 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.