“Bank Respublika” ASC-nin AZ2005002889 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.