“Azərkosmos” ASC-nin AZ1001009294 ISIN kodlu qiymətli kağızları delistinq edilmişdir