10 iyul 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının (ARMB) AZ2283024704 dövlət qeydiyyat nömrəli 30 milyon manat həcmində 28 gün qısamüddətli notlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir.

Notlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:

Emitent

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN

AZ2283024704

Notun müddəti

28 gün

Notun növü

Diskontlu

Emissiya həcmi

30,000,000 manat

Notun miqdarı

300

Nominal

100,000 manat

Minimal qiymət

99,420.0497 (7.50%) manat

Maksimal qiymət

99,481.5904 (6.70%) manat

Kəsmə qiyməti

99,439.2730 (7.25%) manat

Ortaçəkili qiyməti

99,447.4674 (7.14%) manat

Reallaşdırılmış həcmi

30,000,000 manat

Sifarişlərin Ümumi həcmi (nominal qiymətlə)

47,500,000 manat

İnvestor sayı

7

Sifariş sayı

7

Notun ödəniş tarixi

07.08.2024