5 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının (ARMB) AZ2265024706 dövlət qeydiyyat nömrəli 20 milyon manat həcmində 28 gün qısamüddətli notlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir.

Notlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:

Emitent

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN

AZ2265024706

Notun müddəti

28 gün

Notun növü

Diskontlu

Emissiya həcmi

20,000,000 manat

Notun miqdarı

200

Nominal

100,000 manat

Minimal qiymət

99,383.9301 (7.97%) manat

Maksimal qiymət

99,512.3893 (6.30%) manat

Kəsmə qiyməti

99,451.5798 (7.09%) manat

Ortaçəkili qiyməti

99,457.2985 (7.02%) manat

Reallaşdırılmış həcmi

20,000,000 manat

Sifarişlərin Ümumi həcmi (nominal qiymətlə)

37,500,000 manat

İnvestor sayı

8

Sifariş sayı

8

Notun ödəniş tarixi

03.07.2024