Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2037008680, AZ2038008689, AZ2039008688, AZ2040008685,
AZ2041008684 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 25 iyun 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 662.5545 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2037008680, AZ2038008689, AZ2039008688, AZ2040008685, AZ2041008684 İSİN-li istiqrazı ilə ticarət edərkən istiqrazın baza qiymətinin 662.5545 manat olması nəzərə alınacaqdır.