Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2080008686 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 24 iyun 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 947.5667 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2080008686 İSİN-li istiqrazı ilə ticarət edərkən istiqrazın baza qiymətinin 947.5667 manat olması nəzərə alınacaqdır.