Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2079008689 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 10 iyun 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.25%-lik faiz gəliri 975.0000 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2079008689 İSİN-li istiqrazı ilə ticarət edərkən istiqrazın baza qiymətinin 975.0000 manat olması nəzərə alınacaqdır.