Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2055008687, AZ2056008686, AZ2057008685 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 3 iyun 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 850.4600 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2055008687, AZ2056008686, AZ2057008685 İSİN-li istiqrazları ilə ticarət edərkən istiqrazın baza qiymətinin 850.4600 manat olması nəzərə alınacaqdır.