Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2078008680 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 20 may 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 980.3000 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2078008680 İSİN-li istiqrazı ilə ticarət edərkən istiqrazın baza qiymətinin 980.3000 manat olması nəzərə alınacaqdır.