Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2050008682 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə14 may 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 768.1000 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2050008682 İSİN-li istiqrazı ilə ticarət edərkən istiqrazın baza qiymətinin 768.1000 manat olması nəzərə alınacaqdır.