Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2055008687, AZ2056008686, AZ2057008685  İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 04 dekabr 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 879.35 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2055008687, AZ2056008686, AZ2057008685 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 879.35 manat olması nəzərə alınacaqdır.