Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2052008680 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 31 may 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3%-lik faiz gəliri 877.10 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2052008680 İSİN-li istiqraz ilə ticarət edərkən istiqrazın baza qiymətinin 877.10 manat olması nəzərə alınacaqdır.