Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2059008683, AZ2060008680 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 10 aprel 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3%-lik faiz gəliri 931.09 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2059008683, AZ2060008680 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 931.09 manat olması nəzərə alınacaqdır.