Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2054008688 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 6 aprel 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3%-lik faiz gəliri 903.58 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2054008688 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 903.58 manat olması nəzərə alınacaqdır.