Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən istiqrazların nominal dəyərinin tam ödənişi aparılmışdır.

16 yanvar 2012-ci il tarixində AZ200500868 qeydiyyat nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmış faizli, adlı,  sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazların buraxılış şərtlərinə uyğun olaraq dövriyyə müddətinin bitməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən 24 yanvar 2022-ci il tarixində nominal dəyərinin  tam ödənişi aparılmışdır.