150 milyon manat vəsaitin dividend şəklində səhmdarlara verilməsinə qərar verilib.

“2020-ci ilin dövlət büdcəsində “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin (ABB) dövlət büdcəsinə dividend ödənməsi proqnozlaşdırılsa da, Bankın 2019-cu ildə kənar audit hesablamalarına əsasən 215,7 milyon manat xalis mənfəət əldə etməsi səbəbindən həmin məbləğdən 150 milyon manat vəsaitin dividend şəklində səhmdarlara verilməsinə qərar verilib.

Bu barədə Hesablama Palatasının “2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsinə və büdcənin icrasına dair illik hesabata verdiyi rəydə bildirilir.

Dövlətə məxsus səhmlərin payının 95,15% təşkil etməsi nəzərə alınaraq dövlətə çatacaq dividend məbləği 142,7 milyon manat təşkil edib. Həmin məbləğ isə “Aqrarkredit” QSC bank olmayan kredit təşkilatının dövlət zəmanəti ilə buraxdığı qiymətli kağızlar üzrə yaranmış borc öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsinə yönəldilib.

Nəticə etibarı ilə dövlət zəmanətli veksellər üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan icra edilməli və müvafiq məbləğdə vəsaitin Fonda bərpa edilməsi haqqında əsas borcalanla müqavilə bağlanılmalı olduğu halda, dövlət təminatlı borc üzrə vaxtı çatmış öhdəliklər dövlət büdcəsinin gəlirləri hesabına əvəzləşdirilib, ödənilmiş vəsaitin isə Fonda bərpa edilməsinə şərait yaradılmaması qənaətinə gəlməyə əsas verib.