“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin AZ2001004582 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.