“Accessbank” QSC-nin AZ2004004282 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.